از بهترین ها مشاوره بگیرید

تماس از سراسر کشور 9099071612
از 8 صبح الی 12 شب حتی در ایام تعطیل
تماس از طریق تلفن ثابت بدون کد و صفر

نمونه کارنامه کنکور 1400 – 99 تجربی ، ریاضی ، انسانی

علاوه بر مقاله اي که تقديم شما ميشود مشاوران ارشد «پاسخ با ما» آماده پاسخگوئي تلفني به شما عزيزان مي باشند ، وقت شما طلاست ، تماس از 8 صبح لغايت 12 شب ، حتی در ایام تعطیل ، تماس از طريق تلفن ثابت بدون کد و صفر :

9099071612

نمونه کارنامه های قبولی کنکور 97 - 98

 

نمونه کارنامه کنکور 98 – 97 همواره برای داوطلبان آزمون سراسری گروه های آزمایشی مختلف جذاب بوده است. کارنامه های قبولی داوطلبان در سال های گذشته ، می تواند در شیوه برنامه ریزی درسی برای کنکور و نیز در مرحله انتخاب رشته آن موثر باشد.

کارنامه کنکور سراسری طی 2 مرحله اولیه و نهایی اعلام می شود. در کارنامه اولیه وضعیت مجاز یا غیرمجاز شدن داوطلب مشخص می گردد و داوطلبانی که مجاز به انتخاب رشته می شوند و لیست انتخابی خود را در سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی sanjesh.org ثبت می کنند ، کارنامه نهایی برایشان صادر می شود.

نمونه کارنامه کنکور 98 – 97

جداول زیر ، دربردارنده اطلاعات مربوط به رتبه های قبولی داوطلبان در آزمون سراسری سال 98 می باشد.

نمونه کارنامه کنکور علوم تجربی 98

رتبه داوطلب سهمیه داوطلب رشته پذیرفته شده

دانشگاه قبولی

416

منطقه 3 پزشکی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار – روزانه

درصد دروس

زبان و ادبیات فارسی

زبان عربی فرهنگ و معارف اسلامی زبان خارجی
70 75 80

60

زمین شناسی

ریاضیات زیست شناسی فیزیک
52 71 77

63

شیمی

74

نمونه کارنامه کنکور علوم تجربی 98

رتبه داوطلب سهمیه داوطلب رشته پذیرفته شده

دانشگاه قبولی

1962

منطقه 2 دندانپزشکی

دانشگاه علوم پزشکی بیرجند – روزانه

درصد دروس

زبان و ادبیات فارسی

زبان عربی فرهنگ و معارف اسلامی زبان خارجی
64 85 78

70

زمین شناسی

ریاضیات زیست شناسی فیزیک
0 69 71

78

شیمی

71

نمونه کارنامه کنکور 98 – 97 علوم تجربی 

رتبه داوطلب

سهمیه داوطلب رشته پذیرفته شده

دانشگاه قبولی

1939

ایثارگران 25 درصد داروسازی

دانشگاه علوم پزشکی مشهد – پردیس خودگردان

درصد دروس

زبان و ادبیات فارسی

زبان عربی فرهنگ و معارف اسلامی زبان خارجی
18 32 30

0

زمین شناسی

ریاضیات زیست شناسی فیزیک
0 19 26

11

شیمی

32

نمونه کارنامه قبولی آزمون سراسری علوم تجربی 98

رتبه داوطلب سهمیه داوطلب رشته پذیرفته شده

دانشگاه قبولی

17602

منطقه 2 هوشبری دانشگاه علوم پزشکی زنجان – روزانه

درصد دروس

زبان و ادبیات فارسی

زبان عربی فرهنگ و معارف اسلامی زبان خارجی
46 41 77

30

زمین شناسی

ریاضیات زیست شناسی فیزیک
0 46 60

32

شیمی

28

نمونه کارنامه قبولی آزمون سراسری علوم تجربی 98

رتبه داوطلب سهمیه داوطلب رشته پذیرفته شده

دانشگاه قبولی

2301

منطقه 1 فیزیوتراپی

دانشگاه علوم پزشکی شیراز – روزانه

درصد دروس

زبان و ادبیات فارسی

زبان عربی فرهنگ و معارف اسلامی زبان خارجی
48 69 97

22

زمین شناسی

ریاضیات زیست شناسی فیزیک
0 74 73

70

شیمی

59

نمونه کارنامه قبولی آزمون سراسری ریاضی فیزیک 98

رتبه داوطلب سهمیه داوطلب رشته پذیرفته شده

دانشگاه قبولی

14696

منطقه 2 مهندسی برق دانشگاه محقق اردبیلی اردبیل – روزانه

درصد دروس

زبان و ادبیات فارسی

زبان عربی فرهنگ و معارف اسلامی زبان خارجی
30 12 45

0

ریاضیات

فیزیک شیمی
8 10 22

نمونه کارنامه قبولی آزمون سراسری ریاضی فیزیک 98

رتبه داوطلب سهمیه داوطلب رشته پذیرفته شده دانشگاه قبولی

1389

منطقه 1

مهندسی پزشکی

دانشگاه شهید بهشتی – روزانه

درصد دروس

زبان و ادبیات فارسی

زبان عربی فرهنگ و معارف اسلامی زبان خارجی
72 62 70

96

ریاضیات

فیزیک شیمی
68 45 56

نمونه کارنامه قبولی آزمون سراسری ریاضی فیزیک 98

رتبه داوطلب

سهمیه داوطلب رشته پذیرفته شده دانشگاه قبولی
4163 منطقه 3 مهندسی مکانیک

دانشگاه صنعتی شاهرود – روزانه

درصد دروس

زبان و ادبیات فارسی

زبان عربی فرهنگ و معارف اسلامی زبان خارجی
25 35 36

11

ریاضیات

فیزیک شیمی
8 12 31

نمونه کارنامه قبولی آزمون سراسری ریاضی فیزیک 98

رتبه داوطلب سهمیه داوطلب رشته پذیرفته شده

دانشگاه قبولی

9763

منطقه 2 مهندسی عمران

دانشگاه شهید باهنر کرمان – نوبت دوم

درصد دروس

زبان و ادبیات فارسی

زبان عربی فرهنگ و معارف اسلامی زبان خارجی
18 36 17

32

ریاضیات

فیزیک شیمی
20 22 28

نمونه کارنامه قبولی آزمون سراسری ریاضی فیزیک 98

رتبه داوطلب سهمیه داوطلب رشته پذیرفته شده

دانشگاه قبولی

1889

منطقه 1 مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف – پردیس خودگردان

درصد دروس

زبان و ادبیات فارسی

زبان عربی فرهنگ و معارف اسلامی زبان خارجی
33 71 52

97

ریاضیات

فیزیک شیمی
58 70 44

احتمالا این را هم بپسندید  اعلام نتایج کنکور هنر 1403 📞 زمان و نحوه دریافت نتایج کنکور هنر 1403

نمونه کارنامه قبولی آزمون سراسری علوم انسانی 98

رتبه داوطلب سهمیه داوطلب رشته پذیرفته شده

دانشگاه قبولی

1023

منطقه 1 حقوق

دانشگاه تبریز – روزانه

درصد دروس

زبان و ادبیات فارسی

زبان عربی فرهنگ و معارف اسلامی زبان خارجی
55 72 66

53

ریاضیات

اقتصاد ادبیات فارسی تخصصی زبان عربی تخصصی
37 41 40

73

تاریخ و جغرافیا

علوم اجتماعی فلسفه و منطق روانشناسی
32 75 28

68

نمونه کارنامه قبولی آزمون سراسری علوم انسانی 98

رتبه داوطلب سهمیه داوطلب رشته پذیرفته شده

دانشگاه قبولی

4796

منطقه 2 روانشناسی دانشگاه رازی کرمانشاه – روزانه

درصد دروس

زبان و ادبیات فارسی

زبان عربی فرهنگ و معارف اسلامی زبان خارجی
38 47 29

0

ریاضیات

اقتصاد ادبیات فارسی تخصصی زبان عربی تخصصی
22 34 37

44

تاریخ و جغرافیا

علوم اجتماعی فلسفه و منطق روانشناسی
10 19 18

78

نمونه کارنامه قبولی آزمون سراسری علوم انسانی 98

رتبه داوطلب سهمیه داوطلب رشته پذیرفته شده

دانشگاه قبولی

9482

منطقه 3 مدیریت بازرگانی دانشگاه پیام نور تهران – واحد ری

درصد دروس

زبان و ادبیات فارسی

زبان عربی فرهنگ و معارف اسلامی زبان خارجی
16 22 23

10

ریاضیات

اقتصاد ادبیات فارسی تخصصی زبان عربی تخصصی
12 22 9

12

تاریخ و جغرافیا

علوم اجتماعی فلسفه و منطق روانشناسی
14 10 13

25

نمونه کارنامه قبولی آزمون سراسری علوم انسانی 98

رتبه داوطلب سهمیه داوطلب رشته پذیرفته شده

دانشگاه قبولی

2181

منطقه 2 مشاوره دانشگاه اصفهان – نوبت دوم

درصد دروس

زبان و ادبیات فارسی

زبان عربی فرهنگ و معارف اسلامی زبان خارجی
43 38 67

39

ریاضیات

اقتصاد ادبیات فارسی تخصصی زبان عربی تخصصی
32 45 40

45

تاریخ و جغرافیا

علوم اجتماعی فلسفه و منطق روانشناسی
26 77 30

53

نمونه کارنامه کنکور علوم انسانی 98

رتبه داوطلب سهمیه داوطلب رشته پذیرفته شده

دانشگاه قبولی

6189

منطقه 1 حسابداری دانشگاه غیرانتفاعی خیام – مشهد

درصد دروس

زبان و ادبیات فارسی

زبان عربی فرهنگ و معارف اسلامی زبان خارجی
22 29 28

0

ریاضیات

اقتصاد ادبیات فارسی تخصصی زبان عربی تخصصی
23 16 28

18

تاریخ و جغرافیا

علوم اجتماعی فلسفه و منطق روانشناسی
0 36 15

29

نمونه کارنامه کنکور 97

نمونه کارنامه کنکور علوم تجربی 97

رتبه داوطلب سهمیه داوطلب رشته پذیرفته شده

دانشگاه قبولی

2723 ایثارگران 25 درصد دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد – نوبت دوم

درصد دروس

زبان و ادبیات فارسی

زبان عربی فرهنگ و معارف اسلامی زبان خارجی
41 16 44 12

زمین شناسی

ریاضیات زیست شناسی فیزیک
0 5 29 11

شیمی

14

نمونه کارنامه کنکور علوم تجربی 97

رتبه داوطلب سهمیه داوطلب رشته پذیرفته شده

دانشگاه قبولی

7581 ایثارگران 5 درصد اتاق عمل

دانشگاه علوم پزشکی سبزوار – روزانه

درصد دروس

زبان و ادبیات فارسی

زبان عربی فرهنگ و معارف اسلامی زبان خارجی
56 68 60 0

زمین شناسی

ریاضیات زیست شناسی فیزیک
2 18 45 15

شیمی

33

 

نمونه کارنامه کنکور علوم تجربی 97

رتبه داوطلب

سهمیه داوطلب رشته پذیرفته شده

دانشگاه قبولی

6253 منطقه 1 پرستاری

دانشگاه علوم پزشکی ایران – روزانه

درصد دروس

زبان و ادبیات فارسی

زبان عربی فرهنگ و معارف اسلامی زبان خارجی
40 70 65 34

زمین شناسی

ریاضیات زیست شناسی فیزیک
0 45 53 45

شیمی

48

نمونه کارنامه کنکور علوم تجربی 97

رتبه داوطلب سهمیه داوطلب رشته پذیرفته شده

دانشگاه قبولی

3459 منطقه 2 فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی سمنان – روزانه

درصد دروس

زبان و ادبیات فارسی

زبان عربی فرهنگ و معارف اسلامی زبان خارجی
76 71 70 32

زمین شناسی

ریاضیات زیست شناسی فیزیک
0 56 77 60

شیمی

35

نمونه کارنامه کنکور علوم تجربی 97

رتبه داوطلب سهمیه داوطلب رشته پذیرفته شده

دانشگاه قبولی

5502 منطقه 3 گفتاردرمانی

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران (رشته های گروه پزشکی) – روزانه

درصد دروس

زبان و ادبیات فارسی

زبان عربی فرهنگ و معارف اسلامی زبان خارجی
50 60 71

42

زمین شناسی

ریاضیات زیست شناسی فیزیک
12 40 45

41

شیمی

46

احتمالا این را هم بپسندید  انتخاب رشته تجربی - راهنمای جامع

نمونه کارنامه کنکور ریاضی فیزیک 97

رتبه داوطلب سهمیه داوطلب رشته پذیرفته شده

دانشگاه قبولی

787

ایثارگران 25 درصد مهندسی نفت دانشگاه صنعتی امیرکبیر – پردیس خودگردان

درصد دروس

زبان و ادبیات فارسی

زبان عربی فرهنگ و معارف اسلامی زبان خارجی
10 24 44

32

ریاضیات

فیزیک شیمی
5 6 8

نمونه کارنامه کنکور ریاضی فیزیک 97

رتبه داوطلب

سهمیه داوطلب رشته پذیرفته شده

دانشگاه قبولی

3103

ایثارگران 5 درصد

مهندسی هوافضا

دانشگاه صنعتی ارومیه – روزانه

درصد دروس

زبان و ادبیات فارسی

زبان عربی فرهنگ و معارف اسلامی زبان خارجی
45 12 34

5

ریاضیات

فیزیک شیمی
2 20 23

نمونه کارنامه کنکور ریاضی فیزیک 97

رتبه داوطلب

سهمیه داوطلب رشته پذیرفته شده دانشگاه قبولی
20029 منطقه 1 فیزیک مهندسی

دانشگاه کاشان – نوبت دوم (شبانه)

درصد دروس

زبان و ادبیات فارسی

زبان عربی فرهنگ و معارف اسلامی زبان خارجی
40 16 20 22

ریاضیات

فیزیک شیمی
2 4 7

نمونه کارنامه کنکور ریاضی فیزیک 97

رتبه داوطلب سهمیه داوطلب رشته پذیرفته شده

دانشگاه قبولی

17306

منطقه 2 مهندسی صنایع

دانشگاه سمنان – نوبت دوم

درصد دروس

زبان و ادبیات فارسی

زبان عربی فرهنگ و معارف اسلامی زبان خارجی
25 20 31 12

ریاضیات

فیزیک شیمی
3 20 0

نمونه کارنامه کنکور ریاضی فیزیک 97

رتبه داوطلب سهمیه داوطلب رشته پذیرفته شده

دانشگاه قبولی

10573

منطقه 3 مهندسی نساجی دانشگاه گیلان – رشت

درصد دروس

زبان و ادبیات فارسی

زبان عربی فرهنگ و معارف اسلامی زبان خارجی
30 33 50 12

ریاضیات

فیزیک شیمی
21 12 22

نمونه کارنامه کنکور علوم انسانی 97

رتبه داوطلب سهمیه داوطلب رشته پذیرفته شده

دانشگاه قبولی

1113

ایثارگران 25 درصد مددکاری اجتماعی

دانشگاه خوارزمی – روزانه

درصد دروس

زبان و ادبیات فارسی

زبان عربی فرهنگ و معارف اسلامی زبان خارجی
5 21 15 7

ریاضیات

اقتصاد ادبیات فارسی تخصصی زبان عربی تخصصی
0 40 21 18

تاریخ و جغرافیا

علوم اجتماعی فلسفه و منطق روانشناسی
-3 15 0 65

نمونه کارنامه کنکور علوم انسانی 97

رتبه داوطلب سهمیه داوطلب رشته پذیرفته شده

دانشگاه قبولی

4983

ایثارگران 5 درصد فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی – نوبت دوم

درصد دروس

زبان و ادبیات فارسی

زبان عربی فرهنگ و معارف اسلامی زبان خارجی
8 0 39 0

ریاضیات

اقتصاد ادبیات فارسی تخصصی زبان عربی تخصصی
0 2 15 18

تاریخ و جغرافیا

علوم اجتماعی فلسفه و منطق روانشناسی
-1 3 7 22

نمونه کارنامه کنکور علوم انسانی 97

رتبه داوطلب سهمیه داوطلب رشته پذیرفته شده

دانشگاه قبولی

5021

منطقه 1 زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین – روزانه

درصد دروس

زبان و ادبیات فارسی

زبان عربی فرهنگ و معارف اسلامی زبان خارجی
45 17 62 0

ریاضیات

اقتصاد ادبیات فارسی تخصصی زبان عربی تخصصی
0 46 45 8

تاریخ و جغرافیا

علوم اجتماعی فلسفه و منطق روانشناسی
4 48 14 55

نمونه کارنامه کنکور علوم انسانی 97

رتبه داوطلب سهمیه داوطلب رشته پذیرفته شده

دانشگاه قبولی

5189

منطقه 2 علوم تربیتی دانشگاه حکیم سبزواری – روزانه

درصد دروس

زبان و ادبیات فارسی

زبان عربی فرهنگ و معارف اسلامی زبان خارجی
25 46 12 27

ریاضیات

اقتصاد ادبیات فارسی تخصصی زبان عربی تخصصی
14 35 24 26

تاریخ و جغرافیا

علوم اجتماعی فلسفه و منطق روانشناسی
30 23 15 62

نمونه کارنامه کنکور علوم انسانی 97

رتبه داوطلب سهمیه داوطلب رشته پذیرفته شده

دانشگاه قبولی

396

منطقه 3 علوم قضایی دانشگاه علوم قضایی و خدمات ادارای دادگستری – روزانه

درصد دروس

زبان و ادبیات فارسی

زبان عربی فرهنگ و معارف اسلامی زبان خارجی
32 86 61 2

ریاضیات

اقتصاد ادبیات فارسی تخصصی زبان عربی تخصصی
10 63 69 70

تاریخ و جغرافیا

علوم اجتماعی فلسفه و منطق روانشناسی
25 28 40 53

مطلب فوق تحت عنوان نمونه کارنامه کنکور 98 – 97 در سه کنکور تجربی ، ریاضی و انسانی برای رشته های پرطرفدار ارائه شد و شما داوطلبان گرامی می توانید با مشاوران تیم تخصصیپاسخ با ما در ارتباط باشید و از سایر نمونه کارنامه های کنکور 98 – 97 مطلع شوید.

علاوه بر مقاله اي که تقديم شما ميشود مشاوران ارشد «پاسخ با ما» آماده پاسخگوئي تلفني به شما عزيزان مي باشند ، وقت شما طلاست ، تماس از 8 صبح لغايت 12 شب ، حتی در ایام تعطیل ، تماس از طريق تلفن ثابت :

تماس از سراسر کشور: 9099071612

همچنین ببینید

نمونه کارنامه سهمیه ایثارگران 25 درصد - راهنما و نمونه کارنامه سهمیه ایثارگران

نمونه کارنامه سهمیه ایثارگران 25 درصد 📞 راهنما و نمونه کارنامه سهمیه ایثارگران

25 درصد از ظرفیت پذیرش دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی در هر رشته ای …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس از تلفن ثابت بدون کد وصفر