از بهترین ها مشاوره بگیرید

تماس از سراسر کشور 9099071612
از 8 صبح الی 12 شب حتی در ایام تعطیل
تماس از طریق تلفن ثابت بدون کد و صفر

رتبه لازم برای رشته علوم و صنایع غذایی – طبق آخرین رتبه قبولی 1400 و 99

علاوه بر مقاله اي که تقديم شما ميشود مشاوران ارشد «پاسخ با ما» آماده پاسخگوئي تلفني به شما عزيزان مي باشند ، وقت شما طلاست ، تماس از 8 صبح لغايت 12 شب ، حتی در ایام تعطیل ، تماس از طريق تلفن ثابت بدون کد و صفر :

9099071612

رتبه لازم برای رشته علوم و صنایع غذایی - طبق آخرین رتبه قبولی 98-97

 

اطلاع از رتبه لازم برای رشته علوم و صنایع غذایی به متقاضیان این رشته در فرآیند انتخاب رشته کمک بسیاری خواهد کرد.

رشته علوم و صنایع غذایی از رشته هایی است که در دفترچه انتخاب رشته گروه تجربی قرار گرفته است و در دانشگاه های دوره روزانه ، پردیس بین الملل و آزاد ظرفیت پذیرش دانشجو دارد.

دانشگاه هایی که در این رشته ظرفیت پذیرش دانشجو دارند عبارتند از : دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، دانشگاه علوم پزشکی تبریز ، دانشگاه علوم پزشکی نیشابور ، دانشگاه علوم پزشکی مراغه و دانشگاه علوم پزشکی زاهدان.

در این مطلب رتبه قبولی و میانگین درصد دروس عمومی و اختصاصی در رشته علوم و صنایع غذایی را برای علاقه مندان این رشته گردآوری کرده ایم.

اگر نیاز به یک انتخاب رشته دقیق و اصولی دارید که شانس پذیرش بالایی داشته باشید ، می توانید با خیالی راحت انتخاب رشته خود را به مشاوران مجرب ما بسپارید.

برای ارتباط با مشاوران مجرب ما و انجام انتخاب رشته حرفه ای کنکور ، همین حالا تماس بگیرید

تماس از سراسر کشور 9099071612

تماس از طریق تلفن ثابت بدون کد و صفر، حتی ایام تعطیل

رتبه لازم برای قبولی در رشته علوم و صنایع غذایی دانشگاه سراسری

پذیرش در رشته علوم و مهندسی صنایع غذایی در دانشگاه های سراسری بر اساس رتبه در سهمیه انحام می گیرد و سهمیه داوطلبان یکی از سهمیه های مناطق و ایثارگری می باشد :

رتبه قبولی برای رشته علوم و صنایع غذایی دوره روزانه  (سهمیه ایثارگر 25 درصد ظرفیت)

رتبه در سهمیه

سهمیه قبولی

دانشگاه محل قبولی

3947

ایثارگر(25 درصد ظرفیت)

علوم پزشکی نیشابور

4115

ایثارگر(25 درصد ظرفیت)

علوم پزشکی زاهدان

4254

ایثارگر(25 درصد ظرفیت)

علوم پزشکی نیشابور

رتبه لازم برای رشته علوم و صنایع غذایی دوره روزانه(سهمیه منطقه یک)

رتبه در سهمیه

سهمیه قبولی

دانشگاه محل قبولی

نوع دوره

3714

منطقه 1 علوم پزشکی شهید بهشتی

پردیس خودگردان

4491

منطقه 1 علوم پزشکی شهید بهشتی

پردیس خودگردان

7197

منطقه 1 علوم پزشکی شهید بهشتی

روزانه

رتبه قبولی برای رشته علوم و صنایع غذایی دوره روزانه  (سهمیه منطقه دو)

رتبه در سهمیه

سهمیه قبولی

دانشگاه محل قبولی

نوع دوره

9805

منطقه 2

علوم پزشکی شهید بهشتی

روزانه

10401

منطقه 2 علوم پزشکی شهید بهشتی

پردیس خودگردان

10718

منطقه 2 علوم پزشکی شهید بهشتی

روزانه

25267

منطقه 2

علوم پزشکی شهید بهشتی

پردیس خودگردان

32413

علوم پزشکی شهید بهشتی علوم پزشکی مراغه

روزانه

احتمالا این را هم بپسندید  رتبه لازم برای پرستاری دانشگاه شاهد - طبق قبولی های 1400 و 99

رتبه لازم برای رشته علوم و صنایع غذایی دوره روزانه (سهمیه منطقه سه)

رتبه در سهمیه

سهمیه قبولی

دانشگاه محل قبولی

نوع دوره

9939

منطقه 3 علوم پزشکی تبریز

روزانه

11368

منطقه 3 علوم پزشکی شهید بهشتی

پردیس خودگردان

14121

منطقه 3 علوم پزشکی کرمانشاه

روزانه

14619

منطقه 3

علوم پزشکی شهید بهشتی

پردیس خودگردان

رتبه لازم برای رشته علوم و صنایع غذایی دوره روزانه 

رتبه در سهمیه

سهمیه قبولی

دانشگاه محل قبولی

نوع دوره

13061

ایثارگر ( 5 درصد ظرفیت) علوم پزشکی سمنان

روزانه

حداقل درصد دروس لازم برای قبولی در رشته علوم و صنایع غذایی

برای قبولی در رشته علوم و صنایع غذایی دانشگاه سراسری ، میانگین 40 درصد برای دروس عمومی و میانگین 20 درصد برای دروس اختصاصی لازم است.

در بخش زیر ، رتبه قبولی و میانگین درصد دروس عمومی و اختصاصی برای رشته علوم و صنایع غذایی در سهمیه منطقه 1 ، بیان شده است:

مرتبط بخوانید : بازار کار مهندسی صنایع غذایی – راهنمای آینده شغلی و بازار کار مهندسی صنایع غذایی

رتبه و حداقل درصد دروس برای رشته علوم و صنایع غذایی در سهمیه منطقه 1

رتبه در سهمیه 

3714

4491

7197

محل قبولی

علوم پزشکی شهید بهشتی (پردیس خودگردان)

علوم پزشکی شهید بهشتی (پردیس خودگردان)

علوم پزشکی شهید بهشتی (پردیس خودگردان)

شهر داوطلب

تهران مشهد

تبریز

ادبیات فارسی

51 75

57

عربی

79 84

84

معارف

48 60

72

زبان

55 47

42

زمین شناسی

صفر 10

10

ریاضیات

55 18

48

زیست شناسی

59 66

42

فیزیک

53 32

51

شیمی

46 54

32

در بخش زیر ، رتبه قبولی و میانگین درصد دروس عمومی و اختصاصی برای رشته علوم و صنایع غذایی در سهمیه منطقه 2 ، بیان شده است:

رتبه و حداقل درصد دروس لازم برای رشته علوم و صنایع غذایی در سهمیه منطقه 2

رتبه در سهمیه 

32413 10718

9805

محل قبولی

علوم پزشکی مراغه علوم پزشکی شهید بهشتی

علوم پزشکی شهید بهشتی

شهر داوطلب

آذربایجان شرقی

قم

یزد

ادبیات فارسی

51 46

65

عربی

45 59

73

معارف

42 41

26

زبان

71 38

85

زمین شناسی

3 صفر

3

ریاضیات

26 33

34

زیست شناسی

38 58

38

فیزیک

7 45

55

شیمی

11 41

46

احتمالا این را هم بپسندید  برای قبولی در رشته پرستاری چه رتبه ای لازم است ؟

در بخش زیر ، رتبه قبولی و میانگین درصد دروس عمومی و اختصاصی برای رشته علوم و صنایع غذایی در سهمیه منطقه 3 ، بیان شده است:

مرتبط بخوانید : رشته علوم و مهندسی صنایع غذایی کشاورزی – معرفی جامع و بازار کار علوم و مهندسی صنایع غذایی کشاورزی

رتبه و حداقل درصد دروس لازم برای رشته علوم و صنایع غذایی در سهمیه منطقه 3

رتبه در سهمیه 

9939 14121

14619

محل قبولی

علوم پزشکی تبریز

علوم پزشکی کرمانشاه

علوم پزشکی شهید بهشتی (پردیس خودگردان)

شهر داوطلب

مراغه

خوزستان

تهران

ادبیات فارسی

31 45

57

عربی

62 53

74

معارف

75 51

42

زبان

23 25

45

زمین شناسی

2 صفر

صفر

ریاضیات

25 23

24

زیست شناسی

57 47

35

فیزیک

12 22

27

شیمی

38 71

29

رتبه قبولی رشته علوم و صنایع غذایی دانشگاه آزاد

رشته علوم و صنایع غذایی در دانشگاه آزاد نیز پذیرش دانشجو دارد. ملاک ارزیابی در دانشگاه آزاد رتبه کشوری می باشد.

مرتبط بخوانید : کاردانی تکنولوژی صنایع غذایی – معرفی و بازار کار کاردانی تکنولوژی صنایع غذایی

رتبه قبولی علوم و صنایع غذایی دانشگاه آزاد 

رتبه کشوری

دانشگاه شهر داوطلب

سهمیه قبولی

868890

دانشگاه آزاد واحد اصفهان – خوراسگان تهران

عادی

130814

دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران

عادی

279194

دانشگاه آزاد واحد تبریز آذربایجان شرقی

عادی

188902

دانشگاه آزاد واحد تبریز تبریز

عادی

283342

دانشگاه آزاد واحدگرمسار سمنان

عادی

271777

دانشگاه آزاد واحد تهران شمال کرمانشاه

عادی

235439

دانشگاه آزاد واحد سبزوار

تهران

عادی

165458

دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران

عادی

سوالات متداول

  • رتبه لازم برای رشته علوم و صنایع غذایی چقدر است ؟

رتبه قبولی رشته علوم و صنایع غذایی را کامل در این مطلب بررسی کردیم.

  •  رشته علوم و صنایع غذایی در کدام دانشگاه ها ارائه می شود ؟ 

دانشگاه های روزانه ، آزاد و … رشته علوم و صنایع غذایی را ارائه می کنند.

علاوه بر مقاله اي که تقديم شما ميشود مشاوران ارشد «پاسخ با ما» آماده پاسخگوئي تلفني به شما عزيزان مي باشند ، وقت شما طلاست ، تماس از 8 صبح لغايت 12 شب ، حتی در ایام تعطیل ، تماس از طريق تلفن ثابت :

تماس از سراسر کشور: 9099071612

همچنین ببینید

آخرین رتبه اتاق عمل دانشگاه آزاد

آخرین رتبه اتاق عمل دانشگاه آزاد 📞 طبق قبولی های دو سال اخیر

با بررسی کارنامه و آخرین رتبه اتاق عمل دانشگاه آزاد می توانید شانس پذیرش خود …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس از تلفن ثابت بدون کد وصفر