از بهترین ها مشاوره بگیرید

تماس از سراسر کشور 9099071612
از 8 صبح الی 12 شب حتی در ایام تعطیل
تماس از طریق تلفن ثابت بدون کد و صفر

ثبت نام بدون کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه علوم تحقیقات 1402 📞 راهنمای کامل

علاوه بر مقاله اي که تقديم شما ميشود مشاوران ارشد «پاسخ با ما» آماده پاسخگوئي تلفني به شما عزيزان مي باشند ، وقت شما طلاست ، تماس از 8 صبح لغايت 12 شب ، حتی در ایام تعطیل ، تماس از طريق تلفن ثابت بدون کد و صفر :

9099071612

ثبت نام بدون کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه علوم تحقیقات

ثبت نام بدون کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه علوم تحقیقات مورد تقاضای داوطلبانی است که مدرک لیسانس دارند و می خواهند مقطع ارشد خود را در دانشگاه معتبری همچون دانشگاه علوم تحقیقات بگذرانند. این دانشگاه هر ساله ظرفیت پذیرش بسیاری از رشته های ارشد خود را برای متقاضیان پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی در نظر می گیرد و شما هم می توانید با ارائه مدرک کارشناسی ، اقدام به ثبت نام نمایید. جزئیات بیشتر ثبت نام بدون کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه علوم تحقیقات 1402 ، در ادامه این مطلب ارائه خواهد شد. لطفا همراه ما باشید.

شما داوطلبان عزیز می توانید درباره شرایط ثبت نام بدون کنکور کارشناسی ارشد ، توسط مشاوران مجرب ما در مرکز مشاوره تحصیلی پاسخ با ما راهنمایی شوید.

همین حالا تماس بگیرید

تماس از سراسر کشور 9099071612

تماس از طریق تلفن ثابت بدون کد و صفر، حتی ایام تعطیل

شرایط پذیرش کارشناسی ارشد بدون کنکور علوم تحقیقات 1402

داوطلبان برای ثبت نام بدون کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه علوم تحقیقات باید دارای شرایط لازم باشند. این دانشگاه مشابه سایر واحدهای دانشگاه آزاد برای پذیرش دانشجوی بدون کنکور ارشد ، از دو طریق به شرح زیر اقدام می کند :

آزمون فراگیر کارشناسی ارشد بدون کنکور علوم تحقیقات

سال گذشته ، برای اولین بار آزمون کارشناسی ارشد فراگیر توسط دانشگاه آزاد برگزار گردید. این آزمون شرایط مشابه با آزمون فراگیر دانشگاه پیام نور دارد و متقاضیان می بایست منابع امتحانی مختص به رشته و گرایش موردتقاضای خود را برای شرکت در آزمون مطالعه نمایند. شرط معدل ثبت نام در آزمون مذکور ، کسب حداقل معدل 12 کارشناسی است و ثبت نام هم به روش اینترنتی در سامانه azmoon.org انجام می پذیرد.

احتمالا این را هم بپسندید  زمان برگزاری کنکور ارشد فراگیر آزاد 1402 📞 تاریخ برگزاری آزمون ارشد فراگیر آزاد

طرح استعداد درخشان ارشد بدون کنکور علوم تحقیقات

یک روش دیگر برای ثبت نام بدون کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه علوم تحقیقات ، شرکت در طرح استعداد درخشان ارشد دانشگاه آزاد است. این طرح ، هر سال برگزار می شود و زمان ثبت نام آن نیز معمولا در خردادماه می باشد. داوطلبانی که می خواهند با ثبت نام ارشد استعداد درخشان دانشگاه آزاد وارد دانشگاه علوم تحقیقات شوند ، باید دارای حداقل معدل 16 باشند. شرط مهم دیگر برای ثبت نام در این طرح ، فارغ التحصیلی حداکثر در سه سال گذشته است.

مرتبط بخوانید : زمان ثبت نام استعداد درخشان ارشد دانشگاه آزاد

زمان ثبت نام بدون آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه علوم تحقیقات 1402

زمان ثبت نام بدون کنکور کارشناسی ارشد استعداد درخشان دانشگاه علوم تحقیقات 1402 ، در خردادماه و به تاریخ دقیق 11 الی 20 خردادماه می باشد. داوطلبان برای ثبت نام باید به سامانه azmoon.org نمایند و هزینه ثبت نام را که به مبلغ 190 هزار تومان می باشد ، واریز نمایند.

شما در ثبت نام ارشد استعداد درخشان دانشگاه آزاد مجاز به انتخاب حداکثر 100 کد رشته محل می باشید و اگر هم تمایل داشته باشید انتخاب رشته در دو رشته را انجام دهید ، باید برای انتخاب رشته هر یک از آنها هزینه پرداخت نمایید.

احتمالا این مطلب را نیز بپسندید :  حداقل نمره پایان نامه – درجه بندی نمره پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری

لیست رشته های ارشد بدون کنکور علوم تحقیقات

ثبت نام بدون کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه علوم تحقیقات

رشته‌ های بدون کنکور کارشناسی ارشد در دانشگاه آزاد علوم تحقیقات ، تنوع بسیاری دارند و امکان معرفی تمام این رشته‌ ها در این مطلب ممکن نیست. شما می توانید با دانلود دفترچه ثبت نام ارشد استعداد درخشان آزاد ، رشته‌ ها را مورد بررسی قرار دهید و سپس ثبت نام نمایید.

شما داوطلبان عزیز می توانید درباره شرایط ثبت نام بدون کنکور کارشناسی ارشد ، توسط مشاوران مجرب ما در مرکز مشاوره تحصیلی پاسخ با ما راهنمایی شوید.

همین حالا تماس بگیرید

تماس از سراسر کشور 9099071612

تماس از طریق تلفن ثابت بدون کد و صفر، حتی ایام تعطیل

برخی از این رشته‌ ها عبارتند از :

 • ﺗﺎرﻳﺦ و ﻓﻠﺴﻔﻪ
 • آﻣﻮزش و ﭘﺮورش
 • ﺗﻌﻠﻴﻢ و ﺗﺮﺑﻴﺖ اﺳﻼﻣﻲ
 • تربیت ﺑﺪﻧﻲ و ﻋﻠﻮم ورزﺷﻲ
 • ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژى ورزﺷﻲ
 • ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﻲ
 • ﮔﺮدﺷﮕﺮى
 • ﺣﺴﺎﺑﺪارى
 • ﺣﻘﻮق ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ
 • ﺣﻘﻮق ﺟﺰا و ﺟﺮم ﺷﻨﺎﺳﻲ
 • ﺣﻘﻮق ﺧﺼﻮﺻﻲ
 • واﻧﺸﻨﺎﺳﻲ ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ
 • رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ
 • رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ ﺷﺨﺼﻴﺖ
 • رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ
 • ﺷﻴﻤﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﻓﻴﺘﻮﺷﻴﻤﻲ
 • زﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﻲ
 • زﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﻲ
 • ﺳﻨﮓ ﺷﻨﺎﺳﻲ رﺳﻮﺑﻲ
 • زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ – ﻋﻠﻮم ﺟﺎﻧﻮرى
 • زﻳﺴﺖ ﻓﻨﺎورى
 • زﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﻲ اﻗﺘﺼﺎدى
 • زﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﻲ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ
 • ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻋﻠﻮم زﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﻲ
 • زﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻧﻔﺖ
 • ﻓﺴﻴﻞ ﺷﻨﺎﺳﻲ و ﭼﻴﻨﻪ ﺷﻨﺎﺳﻲ
 • رﻳﺎﺿﻴﺎت ﻣﺎﻟﻲ
 • رﻳﺎﺿﻲ ﻛﺎرﺑﺮدى ﮔﺮاﻳﺶ رﻳﺎﺿﻲ ﻣﺎﻟﻲ
 • رﻳﺎﺿﻲ ﻣﺤﺾ
 • آﻣﺎر رﻳﺎﺿﻲ
 •  ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﭘﻠﻴﻤﺮ
 • ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺻﻨﺎﻳﻊ
 • مﻬﻨﺪﺳﻲ ﻋﻤﺮان ﺳﺎزه
 • ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻓﻨﺎورى اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎى ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮى
 • ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ
 • و…

احتمالا این مطلب را نیز بپسندید :  حداکثر مدت مجاز تحصیل کارشناسی ارشد

سوالات شما

 • شرایط ثبت نام بدون کنکور ارشد دانشگاه علوم تحقیقات چگونه است؟
احتمالا این را هم بپسندید  از کجا بفهمم دانشگاه آزاد قبول شدم 1402 📞 راهنمای دریافت نتایج دانشگاه آزاد

درباره شرایط ثبت نام بدون آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه علوم تحقیقات در این مطلب به طور کامل توضیح داده ایم.

 • آیا ثبت نام بدون آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه علوم تحقیقات شرط معدل دارد؟

بله ، اگر بخواهید در طرح استعداد درخشان ارشد علوم تحقیقات قبول شوید باید دارای حداقل معدل 16 باشید.

علاوه بر مقاله اي که تقديم شما ميشود مشاوران ارشد «پاسخ با ما» آماده پاسخگوئي تلفني به شما عزيزان مي باشند ، وقت شما طلاست ، تماس از 8 صبح لغايت 12 شب ، حتی در ایام تعطیل ، تماس از طريق تلفن ثابت :

تماس از سراسر کشور: 9099071612

همچنین ببینید

آخرین رتبه قبولی حسابداری دانشگاه آزاد

آخرین رتبه قبولی حسابداری دانشگاه آزاد 📞 طبق قبولی های دو سال اخیر

داوطلبان از گروه های آزمایشی ریاضی ، تجربی و انسانی که علاقه مند به تحصیل …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس از تلفن ثابت بدون کد وصفر