از بهترین ها مشاوره بگیرید

تماس از سراسر کشور 9099071612
از 8 صبح الی 12 شب حتی در ایام تعطیل
تماس از طریق تلفن ثابت بدون کد و صفر

آخرین رتبه قبولی پزشکی 📞 به تفکیک رتبه، سهمیه، مناطق و دانشگاه ها

علاوه بر مقاله اي که تقديم شما ميشود مشاوران ارشد «پاسخ با ما» آماده پاسخگوئي تلفني به شما عزيزان مي باشند ، وقت شما طلاست ، تماس از 8 صبح لغايت 12 شب ، حتی در ایام تعطیل ، تماس از طريق تلفن ثابت بدون کد و صفر :

9099071612

آخرین رتبه قبولی پزشکی

آخرین رتبه قبولی پزشکی در دانشگاه های روزانه ، پردیس خودگردان و دانشگاه آزاد هر ساله در بازه زمانی انتخاب رشته‌ کنکور تجربی توسط داوطلبان این گروه آزمایشی بررسی می شود تا بدانند که رتبه اکتسابی آن ها تا چه حد نزدیک به رتبه آخرین نفرات پذیرفته‌ شده‌ پزشکی در کنکور سال گذشته می باشد. رشته‌ پزشکی با حدود 6 هزار نفر ظرفیت در دانشگاه های روزانه ، پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد ارائه می شود. در دانشگاه آزاد نیز حدود 500 نفر در این رشته‌ پذیرش می شود. بنابراین می توان گفت که رتبه لازم برای قبولی در این رشته‌ کم تر از 10 هزار است و البته رتبه هایی که از سهمیه های مختلف پذیرش می شوند ، متفاوت هستند. در ادامه این مطلب همراه ما باشید تا به بررسی آخرین رتبه قبولی پزشکی بپردازیم.

اگر شما هم می خواهید با توجه به رتبه ای که کسب کرده‌ اید ، با یک انتخاب رشته‌ اصولی در بهترین رشته‌ و دانشگاه قبول شوید ، با مشاوران ارشد ما تماس بگیرید تا انتخاب رشته‌ را شما را با شانس پذیرش زیاد انجام دهند.

همین حالا تماس بگیرید

تماس از سراسر کشور 9099071612

تماس از طریق تلفن ثابت بدون کد و صفر، حتی ایام تعطیل

آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه روزانه

رتبه قبولی پزشکی در دانشگاه روزانه بر اساس سهمیه های مناطق 1 ، 2 ، 3 و سهمیه های 5 درصد و 25 درصد ایثارگری که در کارنامه کنکور هر یک از داوطلبان درج می شود ، در سال گذشته به صورت زیر بوده‌ است :

آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه روزانه

رتبه در سهمیه سهمیه قبولی دانشگاه پذیرفته‌ شده‌
104 ایثارگران 25 درصدی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
226 ایثارگران 25 درصدی دانشگاه علوم پزشکی ایران
261 ایثارگران 25 درصدی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
289 ایثارگران 25 درصدی دانشگاه علوم پزشکی ایران
131 ایثارگران 25 درصدی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
153 ایثارگران 25 درصدی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
180 ایثارگران 25 درصدی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
205 ایثارگران 25 درصدی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
381 ایثارگران 25 درصدی دانشگاه علوم پزشکی قزوین
419 ایثارگران 25 درصدی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
433 ایثارگران 25 درصدی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
309 ایثارگران 25 درصدی دانشگاه علوم پزشکی ایران
314 ایثارگران 25 درصدی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
343 ایثارگران 25 درصدی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
364 ایثارگران 25 درصدی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
480 ایثارگران 25 درصدی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
492 ایثارگران 25 درصدی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
501 ایثارگران 25 درصدی دانشگاه علوم پزشکی گیلان
458 ایثارگران 25 درصدی دانشگاه علوم پزشکی البرز
1421 ایثارگران 25 درصدی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود
1448 ایثارگران 25 درصدی دانشگاه علوم پزشکی لرستان
1597 ایثارگران 25 درصدی دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس
1085 ایثارگران 25 درصدی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
1393 ایثارگران 25 درصدی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
1403 ایثارگران 25 درصدی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
172 ایثارگران 5 درصدی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
173 ایثارگران 5 درصدی دانشگاه علوم پزشکی قزوین
192 ایثارگران 5 درصدی دانشگاه علوم پزشکی البرز
206 ایثارگران 5 درصدی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
238 ایثارگران 5 درصدی دانشگاه علوم پزشکی قزوین
284 ایثارگران 5 درصدی دانشگاه علوم پزشکی مازندران
299 ایثارگران 5 درصدی دانشگاه علوم پزشکی بابل
330 ایثارگران 5 درصدی دانشگاه علوم پزشکی گیلان
346 ایثارگران 5 درصدی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
347 ایثارگران 5 درصدی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود
37 ایثارگران 5 درصدی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
80 ایثارگران 5 درصدی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
95 ایثارگران 5 درصدی دانشگاه علوم پزشکی تبریز
107 ایثارگران 5 درصدی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
165 ایثارگران 5 درصدی دانشگاه علوم پزشکی یزد
248 ایثارگران 5 درصدی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
261 ایثارگران 5 درصدی دانشگاه علوم پزشکی بابل
269 ایثارگران 5 درصدی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
274 ایثارگران 5 درصدی دانشگاه علوم پزشکی لرستان
60 منطقه 1 دانشگاه علوم پزشکی شیراز
90 منطقه 1 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
135 منطقه 1 دانشگاه علوم پزشکی ایران
156 منطقه 1 دانشگاه علوم پزشکی ایران
162 منطقه 1 دانشگاه علوم پزشکی ایران
163 منطقه 1 دانشگاه علوم پزشکی تبریز
577 منطقه 1 دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
608 منطقه 1 دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
608 منطقه 1 دانشگاه علوم پزشکی یزد
634 منطقه 1 دانشگاه علوم پزشکی البرز
837 منطقه 1 دانشگاه علوم پزشکی گیلان
893 منطقه 1 دانشگاه علوم پزشکی تهران
899 منطقه 1 دانشگاه علوم پزشکی همدان
1202 منطقه 1 دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی
11 منطقه 1 دانشگاه علوم پزشکی تهران
13 منطقه 1 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
13 منطقه 1 دانشگاه علوم پزشکی تهران
20 منطقه 1 دانشگاه علوم پزشکی تهران
46 منطقه 1 دانشگاه علوم پزشکی تبریز
113 منطقه 2 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
163 منطقه 2 دانشگاه علوم پزشکی تهران
180 منطقه 2 دانشگاه علوم پزشکی مشهد
207 منطقه 2 دانشگاه علوم پزشکی ایران
247 منطقه 2 دانشگاه علوم پزشکی تهران
294 منطقه 2 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
316 منطقه 2 دانشگاه علوم پزشکی تبریز
340 منطقه 2 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
545 منطقه 2 دانشگاه علوم پزشکی تبریز
555 منطقه 2 دانشگاه علوم پزشکی ایران
630 منطقه 2 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
669 منطقه 2 دانشگاه علوم پزشکی تبریز
675 منطقه 2 دانشگاه علوم پزشکی تبریز
1207 منطقه 2 دانشگاه علوم پزشکی کرمان
1287 منطقه 2 دانشگاه علوم پزشکی گیلان
1329 منطقه 2 دانشگاه علوم پزشکی همدان
1428 منطقه 2 دانشگاه علوم پزشکی گیلان
1468 منطقه 2 دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
188 منطقه 3 دانشگاه علوم پزشکی تبریز
209 منطقه 3 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
218 منطقه 3 دانشگاه علوم پزشکی تهران
224 منطقه 3 دانشگاه علوم پزشکی تبریز
242 منطقه 3 دانشگاه علوم پزشکی ایلام
245 منطقه 3 دانشگاه علوم پزشکی تبریز
441 منطقه 3 دانشگاه علوم پزشکی کردستان
459 منطقه 3 دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
486 منطقه 3 دانشگاه علوم پزشکی بابل
488 منطقه 3 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
525 منطقه 3 دانشگاه علوم پزشکی گیلان
538 منطقه 3 دانشگاه علوم پزشکی مازندران
940 منطقه 3 دانشگاه علوم پزشکی شیراز
1112 منطقه 3 دانشگاه علوم پزشکی زابل
1134 منطقه 3 دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
1146 منطقه 3 دانشگاه علوم پزشکی بم
احتمالا این را هم بپسندید  آخرین رتبه قبولی پزشکی سراسری - راهنمای کامل
تحصیل پزشکی در دانشگاه روزانه بدون پرداخت شهریه است. همین موضوع باعث شده‌ است تا دانشگاه روزانه بیشتر از دانشگاه های دیگر طرفدار داشته باشد. البته رتبه های بهتری هم در مقایسه با سایر دانشگاه ها پذیرش می کند.

آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه پردیس خودگردان

آخرین رتبه قبولی پزشکی

رشته‌ پزشکی در دانشگاه پردیس خودگردان نیز ارائه می شود. البته تحصیل در این دانشگاه شهریه سنگینی هم دارد و حتما پیش از انتخاب رشته‌ پزشکی در دانشگاه پردیس خودگردان ، از میزان شهریه ای که هر ترم باید پرداخت کنید اطلاعات کسب نمایید تا پس از پذیرش در دانشگاه مشکلی نداشته باشید.

آخرین رتبه قبولی پزشکی در دانشگاه پردیس خودگردان به شرح زیر می باشد. در این دانشگاه نیز همانند دانشگاه روزانه پذیرش بر اساس سهمیه های مناطق و ایثارگری انجام می گیرد.

آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه پردیس خودگردان

رتبه در سهمیه سهمیه قبولی دانشگاه پذیرش
1606 ایثارگران 25 درصدی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
1885 ایثارگران 25 درصدی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
1914 ایثارگران 25 درصدی دانشگاه علوم پزشکی فسا
1947 ایثارگران 25 درصدی دانشگاه علوم پزشکی گلستان
1779 ایثارگران 25 درصدی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج
1788 ایثارگران 25 درصدی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
1837 ایثارگران 25 درصدی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
1700 ایثارگران 25 درصدی دانشگاه علوم پزشکی سمنان
1721 ایثارگران 25 درصدی دانشگاه علوم پزشکی یزد
1760 ایثارگران 25 درصدی دانشگاه علوم پزشکی فسا
2021 ایثارگران 25 درصدی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت
2067 ایثارگران 25 درصدی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
2513 ایثارگران 25 درصدی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران
832 ایثارگران 25 درصدی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
1637 ایثارگران 25 درصدی دانشگاه علوم پزشکی زابل
1669 ایثارگران 25 درصدی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج
1691 ایثارگران 25 درصدی دانشگاه علوم پزشکی قزوین
2007 ایثارگران 25 درصدی دانشگاه علوم پزشکی دزفول
969 ایثارگران 5 درصدی دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس
1191 ایثارگران 5 درصدی دانشگاه علوم پزشکی زنجان
1270 ایثارگران 5 درصدی دانشگاه علوم پزشکی دزفول
1322 ایثارگران 5 درصدی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
835 ایثارگران 5 درصدی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج
844 ایثارگران 5 درصدی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
1451 ایثارگران 5 درصدی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
1465 ایثارگران 5 درصدی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
7153 ایثارگران 5 درصدی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
966 ایثارگران 5 درصدی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
873 ایثارگران 5 درصدی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
929 ایثارگران 5 درصدی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج
935 ایثارگران 5 درصدی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
1799 منطقه 1 دانشگاه علوم پزشکی سمنان
1804 منطقه 1 دانشگاه علوم پزشکی جهرم
1819 منطقه 1 دانشگاه علوم پزشکی گناباد
1993 منطقه 1 دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
2026 منطقه 1 دانشگاه علوم پزشکی زنجان
2084 منطقه 1 دانشگاه علوم پزشکی یزد
2133 منطقه 1 دانشگاه علوم پزشکی اراک
2181 منطقه 1 دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
2225 منطقه 1 دانشگاه علوم پزشکی ایلام
2253 منطقه 1 دانشگاه علوم پزشکی ایلام
1834 منطقه 1 دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
1909 منطقه 1 دانشگاه علوم پزشکی گناباد
1927 منطقه 1 دانشگاه علوم پزشکی زنجان
1958 منطقه 1 دانشگاه علوم پزشکی گلستان
3248 منطقه 2 دانشگاه علوم پزشکی گلستان
3291 منطقه 2 دانشگاه علوم پزشکی اراک
3334 منطقه 2 دانشگاه علوم پزشکی یزد
2096 منطقه 3 دانشگاه علوم پزشکی یزد
2139 منطقه 3 دانشگاه علوم پزشکی بابل
2164 منطقه 3 دانشگاه علوم پزشکی ایلام
2298 منطقه 3 دانشگاه علوم پزشکی کرمان
1957 منطقه 3 دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
1966 منطقه 3 دانشگاه علوم پزشکی همدان
2000 منطقه 3 دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس
1784 منطقه 3 دانشگاه علوم پزشکی بابل
1836 منطقه 3 دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
احتمالا این را هم بپسندید  رتبه لازم برای رشته مهندسی کامپیوتر - طبق آخرین رتبه قبولی 1400 و 99

کارنامه کنکور سهمیه ایثارگران 5 درصد و 25 درصد به صورت مشترک با سایر کارنامه ها می باشد و مجزا نیست و داوطلبانی که دارای سهمیه های مذکور می باشند ، باید بر اساس رتبه در سهمیه 5 درصد یا 25 درصد ، انتخاب رشته‌ کنند.

رتبه قبولی رشته‌ پزشکی دانشگاه آزاد

رتبه قبولی رشته‌ پزشکی در دانشگاه آزاد ، به صورت زیر می باشد :

آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه آزاد

رتبه کشوری دانشگاه پذیرفته‌ شده‌ نوع دوره
7475 علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران آزاد
5679 دانشگاه آزاد واحد یزد آزاد
5810 دانشگاه آزاد واحد نجف آباد آزاد
6471 دانشگاه آزاد واحد شاهرود آزاد
10632 دانشگاه آزاد واحد کازرون آزاد
10742 دانشگاه آزاد واحد مشهد آزاد
4921 دانشگاه آزاد واحد مشهد آزاد
5146 دانشگاه آزاد واحد کازرون آزاد
4528 دانشگاه آزاد واحد تبریز آزاد
7314 دانشگاه آزاد واحد کازرون ظرفیت مازاد
6392 دانشگاه آزاد واحد قم آزاد
6627 دانشگاه آزاد واحد ساری آزاد
5175 دانشگاه آزاد واحد مشهد آزاد
5234 دانشگاه آزاد واحد مشهد آزاد
8174 دانشگاه آزاد واحد شاهرود ظرفیت مازاد
5313 دانشگاه آزاد واحد کازرون آزاد
6313 دانشگاه آزاد واحد اردبیل آزاد
7349 دانشگاه آزاد واحد ساری ظرفیت مازاد
9137 دانشگاه آزاد واحد قم ظرفیت مازاد
6934 دانشگاه آزاد واحد کرمان آزاد
7305 دانشگاه آزاد واحد مشهد ظرفیت مازاد
5469 دانشگاه آزاد واحد کازرون آزاد
5743 دانشگاه آزاد واحد نجف آباد آزاد
6441 دانشگاه آزاد واحد تبریز آزاد
6522 دانشگاه آزاد واحد تبریز آزاد
4080 علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران آزاد
مطلب فوق تحت عنوان “آخرین رتبه قبولی پزشکی” برای داوطلبان کنکور تجربی توسط مرکز مشاوره تحصیلی “پاسخ با ما” آماده شده‌ است. در صورت تمایل به اطلاع از رتبه قبولی سایر رشته‌ ها می توانید وارد سایت pasokhbama.com شده‌ و رتبه قبولی رشته‌ مورد نظر خود را جستجو کنید.

سوالات متداول

 • آخرین رتبه قبولی پزشکی در دانشگاه روزانه چقدر است ؟

برای اطلاع از اخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه روزانه ، این مطلب را بررسی کنید.

 • برای قبولی در رشته‌ پزشکی دانشگاه پردیس خودگردان حداقل باید چه رتبه ای کسب کنیم ؟

برای اطلاع از اخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه پردیس خودگردان  ، این مطلب را بررسی کنید.

میزان شهریه رشته‌ پزشکی در دانشگاه آزاد حدود 10 میلیون و در دانشگاه پردیس خودگردان نیز نزدیک به 20 میلیون تومان است.

علاوه بر مقاله اي که تقديم شما ميشود مشاوران ارشد «پاسخ با ما» آماده پاسخگوئي تلفني به شما عزيزان مي باشند ، وقت شما طلاست ، تماس از 8 صبح لغايت 12 شب ، حتی در ایام تعطیل ، تماس از طريق تلفن ثابت :

تماس از سراسر کشور: 9099071612

همچنین ببینید

آخرین رتبه قبولی طراحی لباس دانشگاه تهران

آخرین رتبه قبولی طراحی لباس دانشگاه تهران 📞 طبق قبولی های دو سال اخیر

دانشگاه تهران در گروه هنر رشته‌ های تحصیلی مختلفی را ارائه می دهد و امکان …

31 نظر

 1. مشکات زاده

  سلام خسته نباشید اول اینکه ماتلفن ثابت نداریم نشدک تماس بگیرم
  ودیگه اینکه همسرجانباز۷۰درصد چه رتبه ای بایدداشته باشه تا باکمترین رتبه ازیه دانشگاه هرجایی ک باشه قبول بشه فرقی نمیکنه چی باشه ازاددولتی پردیس وهرچی
  شمال جنوب شرق غرب
  فقط قبول بشم واینکه کم ترین رتبه رویعنی کمترین مطالعه روداشته باشه
  ممننون میشم پاسخموبدید

  • پاسخ با ما

   با سلام. داوطلبان دارای سهمیه ایثارگران 25 درصدی برای قبولی در رشته پزشکی حداقل باید رتبه 1800 در سهمیه را به دست آورند و منظور از سهمیه ، سهمیه ایثارگران است. با رتبه حدودی 1800 در سهمیه ایثارگران، امکان قبولی در رشته پزشکی دانشگاه های پردیس خودگردان همچون دانشگاه علوم پزشکی زاهدان ، دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس ، دانشگاه علوم پزشکی فسا ، دانشگاه علوم پزشکی گلستان – گرگان و … وجود دارد.

 2. سلام وقتتون بخیر ممنون از محتوای کاملتون برای رتبه قبولی پزشکی با سهمیه 5 درصدی هم راهنمایی میفرمایین؟

  • پاسخ با ما

   با سلام. دوست عزیز رتبه قبولی رشته پزشکی در سهمیه پنج درصد ایثارگران به طور کامل در همین مطلب بررسی شده است. اگر نیازمند راهنمایی بیشتری هستید ، با مشاوران ما در تماس باشید.

 3. سلام. ببخشید با حداکثر چه رتبه ای تو سهمیه منطقه دو میتونیم تو رشته پزشکی قبول شیم

  • پاسخ با ما

   با سلام. برای پاسخ سوال خود مطلب را کامل مطالعه کنید.

 4. سلام شهریه پزشکی تو دانشگاه آزاد و پردیس چقدره ؟

  • پاسخ با ما

   با سلام. در دانشگاه آزاد حدود 10 و در دانشگاه پردیس خودگردان حدود 20 میلیون تومان.

 5. و ی سوال دیگ اینکه تو منطقه دو حداقل باید چه رتبه ای برای قبولی پزشکی بیاریم

  • پاسخ با ما

   با سلام. برای پاسخ سوال خود مطلب را کامل مطالعه کنید.

 6. ممنون مطلب کاملی بود

 7. سلام با سهمیه 25 درصد و رتبه 1547 در سهمیه نهایی و تراز 6492 احتمال قبولی تو رشته های پزشکی و داروسازی و فیزیوتراپی چه ملی چه آزاد دارم؟!

  • پاسخ با ما

   با سلام. طبق آخرین رتبه قبولی های پزشکی سال های قبل ، شانس قبولی شما کم است.

 8. احمد رضایی

  سلام خسته نباشید
  ببخشید بنظرتون با تراز۶۷۳۰ و رتبه۱۲۰۰سهمیه ایثارگران۲۵درصد امکان قبولی در سه رشته هست؟!

  • پاسخ با ما

   با سلام. با رتبه 1200 شانس قبولی در رشته های داروسازی و پزشکی بیشتر از رشته دندانپزشکی است. همچنین شانس قبولی در دانشگاه پردیس خودگردان بیشتر است.

 9. با سلام سهمیه 5درصدی زیر گروه یک 1370پزشکی قبول میشه ؟زیرگروه 2 رتبه 1650داروسازی چطور؟

  • پاسخ با ما

   با سلام. با رتبه هایی که ذکر کردین شانس قبولی در رشته های پزشکی و داروسازی دانشگاه روزانه کم است اما در واحد پردیس خودگردان و مازاد آزاد تا حدودی شانس پذیرش دارید.

 10. سلام
  با رتبه ۱۷۷۰زیر گروه یک سهمیه ۵درصد و تراز ۸۸۰۰امکان قبولی پزشکی ازاد یا پردیس هست؟

  • پاسخ با ما

   با سلام. با رتبه 1770 سهمیه درصد ایثارگران شانس قبولی در رشته پزشکی دانشگاه آزاد کم است.

 11. سلام وقتتون بخیر ببخشید با رتبه 2200 سهمیه 25 درصد منطقه 1 احتما قبولی سه رشته اصلی تجربی در دانشگاه پردیس را دارم؟

  • پاسخ با ما

   با سلام. با رتبه 2200 سهمیه 25 درصدی ، شانس کمی برای قبولی در رشته پزشکی و دندانپزشکی دارید اما در رشته داروسازی شانس پذیرشتان بیشتر است

 12. سلام بارتبه ۹۰۰سهمیه۵درصدو۲۲۲۶منطقه یک تجربی احتمال قبولی چه شهر وچه رشته ای از پزشکی ، دندانپزشکی و داروسازی رودارم من خیلی استرس دارم لطفا پاسخ بدید
  تمام شهریه های سه رشته روزدم

  • پاسخ با ما

   با سلام.طبق آخرین رتبه قبولی پزشکی سال قبل ، شما در دانشگاه های پردیس خودگردان مثل دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس شانس قبولی بیشتری دارید.

 13. سلام وقتتون بخیر با رتبه 2200 سهمیه 25 درصد منطقه 1 احتمال قبولی پزشکی دارم؟
  ترازم 6110

  • پاسخ با ما

   با سلام. با رتبه 2200 سهمیه 25 درصد ایثارگران ، شانس قبولی در رشته پزشکی زیاد نیست.

  • سلام
   ببخشید با رتبه کل ۱۴۰۰و رتبه زیرگروه یک ۱۲۰۰ و تراز۶۵۵۹
   سهمیه ۲۵درصد پزشکی و دندان و دارو چه دانشگاه هایی احتمالش بیشتره؟

 14. با سلام
  با رتبه ۱۷۸۵ زیرگروه یک سهمیه ۲۵ درصد.. تو کنکور ۱۴۰۰.. میتوان پزشکی یا داروسازی پردیس خودگردان قبول شد؟؟؟؟؟؟

  • پاسخ با ما

   با سلام. طبق آخرین رتبه قبولی پزشکی و داروسازی ، با رتبه 1785 سهمیه 25 درصد شانس قبولی در هر دو رشته را دارید.

 15. سلام با رتبه 6550زير گروه يك سهميه 25 درصد شانس قبولي در رشته پرستاري آزاد يا پرديس دارم ؟

 16. سلام با رتبه در سهمیه 2022 احتمال قبولی در پزشکی شهریه پرداز تبریز هست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس از تلفن ثابت بدون کد وصفر