از بهترین ها مشاوره بگیرید

تماس از سراسر کشور 9099071612
از 8 صبح الی 12 شب حتی در ایام تعطیل
تماس از طریق تلفن ثابت بدون کد و صفر

حذفیات شیمی کنکور 📞 لیست کامل حذفیات شیمی کنکور ریاضی و تجربی

علاوه بر مقاله اي که تقديم شما ميشود مشاوران ارشد «پاسخ با ما» آماده پاسخگوئي تلفني به شما عزيزان مي باشند ، وقت شما طلاست ، تماس از 8 صبح لغايت 12 شب ، حتی در ایام تعطیل ، تماس از طريق تلفن ثابت بدون کد و صفر :

9099071612

حذفیات شیمی کنکور

درس شیمی جزو دروس تخصصی کنکور دو گروه آزمایشی ریاضی و تجربی است و داوطلبانی که به دنبال کسب رتبه خوب هستند باید بتوانند در این درس نیز درصد بالایی را به دست آورند. درس شیمی مثل سایر دروس کنکور سراسری ، دارای بخش های حذفی می باشد و داوطلبان باید با اطلاع از لیست حذفیات ، وقت خود را صرف مطالعه مباحث مهم تر کنند. در این مطلب می خواهیم به بررسی حذفیات شیمی کنکور 1403 در نوبت های اول و دوم بپردازیم. لطفا همراه ما باشید.

برای راهنمایی شدن در زمینه حذفیات کنکور سراسری می توانید با مشاوران ارشد مجموعه تحصیلی پاسخ با ما تماس بگیرید تا با اطلاعات دقیق و درست راهنمایی شوید

 از 8 صبح لغایت 12 شب پاسخگوی شما هستیم 

همین حالا تماس بگیرید

تماس از تلفن ثابت بدون گرفتن کد یا صفر 9099071612

حذفیات شیمی کنکور 1403

درس شیمی جزو دروس مشترک کنکور گروه های ازمایشی ریاضی و تجربی می باشد و از نظر مباحث امتحانی ، تفاوتی ندارند. این درس در کنکور ریاضی و تجربی تعداد سوالات متفاوتی دارد اما حذفیات آن برای هر دو گروه آزمایشی مشابه می باشد. حذفیات کنکور 1403 از سوی سازمان سنجش آموزش کشور منتشر شده است و برای درس شیمی به شرح زیر می باشد :

لیست حذفیات شیمی کنکور نوبت اول

اگر قصد شرکت در کنکور نوبت اول را دارید ، زمان آن در اردیبهشت ماه می باشد و محتوای آزمون از نظر مباحث امتحانی و تعداد سوالات ، تفاوتی با کنکور تیرماه ندارد. حذفیات شیمی کنکور نوبت اول به شرح زیر می باشد :

احتمالا این را هم بپسندید  حذفیات کنکور هنر 📞 بررسی حذفیات کنکور هنر 1403

شیمی 1

 • پرﺳﺶ از ﻣﺤﺘﻮای در ﻣﯿﺎن ﺗﺎرﻧﻤﺎ، ﺗﻔﮑﺮ ﻧﻘّﺎداﻧﻪ و آﯾﺎ ﻣﯽداﻧﯿﺪ”
 • ﺣﻔﻆ ﮐﺮدن ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﻫﺎی ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ
 • ﺣﻔﻆ ﮐﺮدن ﻧﺎم و ﻓﺮﻣﻮل ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻫﺎی آﻟﯽ ﭘﯿﭽﯿﺪه
 • رﺳﻢ آراﯾﺶ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺑﺎ ﻋﺪد اﺗﻤﻲ ﺑﺰرﮔﺘﺮ از 36 در ﺟﺪول ﺗﻨﺎوﺑﻲ

درس شیمی 2

 • پرﺳﺶ از ﻣﺤﺘﻮای در ﻣﯿﺎن ﺗﺎرﻧﻤﺎ، ﺗﻔﮑﺮ ﻧﻘّﺎداﻧﻪ و آﯾﺎ ﻣﯽداﻧﯿﺪ”
 • ﻧﺎمﮔﺬاری ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻫﺎی آﻟﯽ ﺑﺠﺰ آﻟﮑﺎنﻫﺎ
 • ﺣﻔﻆ ﮐﺮدن ﻧﺎم و ﻓﺮﻣﻮل ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻫﺎی آﻟﯽ ﭘﯿﭽﯿﺪه
 • رﺳﻢ آراﯾﺶ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺑﺎ ﻋﺪد اﺗﻤﻲ ﺑﺰرﮔﺘﺮ از 36 در ﺟﺪول ﺗﻨﺎوﺑی
 • حفظ کردن معادله های شیمیایی

شیمی 3

 • پرﺳﺶ از ﻣﺤﺘﻮای در ﻣﯿﺎن ﺗﺎرﻧﻤﺎ، ﺗﻔﮑﺮ ﻧﻘّﺎداﻧﻪ و آﯾﺎ ﻣﯽداﻧﯿﺪ”
 • ﺣﻔﻆ ﮐﺮدن ﻧﺎم و ﻓﺮﻣﻮل ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻫﺎی آﻟﯽ ﭘﯿﭽﯿﺪه
 • ﺣﻔﻆ ﮐﺮدن ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﻫﺎی ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ
 • رﺳﻢ آراﯾﺶ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺑﺎ ﻋﺪد اﺗﻤﻲ ﺑﺰرﮔﺘﺮ از 36 در ﺟﺪول ﺗﻨﺎوبی

مرتبط بخوانید : حذفیات زیست دهم کنکور

حذفیات شیمی کنکور نوبت دوم

کنکور نوبت دوم ریاضی و تجربی در تیرماه برگزار می شود و حذفیات درس شیمی در نوبت از آزمون به شرح زیر می باشد :

شیمی 1

 • پرﺳﺶ از ﻣﺤﺘﻮای در ﻣﯿﺎن ﺗﺎرﻧﻤﺎ، ﺗﻔﮑﺮ ﻧﻘّﺎداﻧﻪ و آﯾﺎ ﻣﯽداﻧﯿﺪ”
 • ﺣﻔﻆ ﮐﺮدن ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﻫﺎی ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ
 • ﺣﻔﻆ ﮐﺮدن ﻧﺎم و ﻓﺮﻣﻮل ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻫﺎی آﻟﯽ ﭘﯿﭽﯿﺪه
 • رﺳﻢ آراﯾﺶ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺑﺎ ﻋﺪد اﺗﻤﻲ ﺑﺰرﮔﺘﺮ از 36 در ﺟﺪول ﺗﻨﺎوﺑﻲ

درس شیمی 2

 • پرﺳﺶ از ﻣﺤﺘﻮای در ﻣﯿﺎن ﺗﺎرﻧﻤﺎ، ﺗﻔﮑﺮ ﻧﻘّﺎداﻧﻪ و آﯾﺎ ﻣﯽداﻧﯿﺪ”
 • ﻧﺎمﮔﺬاری ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻫﺎی آﻟﯽ ﺑﺠﺰ آﻟﮑﺎنﻫﺎ
 • ﺣﻔﻆ ﮐﺮدن ﻧﺎم و ﻓﺮﻣﻮل ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻫﺎی آﻟﯽ ﭘﯿﭽﯿﺪه
 • رﺳﻢ آراﯾﺶ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺑﺎ ﻋﺪد اﺗﻤﻲ ﺑﺰرﮔﺘﺮ از 36 در ﺟﺪول تناوبی
 • حفظ کردن معادله های شیمیایی

شیمی 3

 • پرﺳﺶ از ﻣﺤﺘﻮای در ﻣﯿﺎن ﺗﺎرﻧﻤﺎ، ﺗﻔﮑﺮ ﻧﻘّﺎداﻧﻪ و آﯾﺎ ﻣﯽداﻧﯿﺪ”
 • ﺣﻔﻆ ﮐﺮدن ﻧﺎم و ﻓﺮﻣﻮل ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻫﺎی آﻟﯽ ﭘﯿﭽﯿﺪه
 • ﺣﻔﻆ ﮐﺮدن ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﻫﺎی ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ
 • رﺳﻢ آراﯾﺶ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺑﺎ ﻋﺪد اﺗﻤﻲ ﺑﺰرﮔﺘﺮ از 36 در ﺟﺪول ﺗﻨﺎوبی

مرتبط بخوانید : حذفیات کنکور زبان

اهمیت اطلاع از حذفیات شیمی کنکور

حذفیات شیمی کنکور

با توجه به حجم بسیار زیاد مباحث کنکور سراسری ، اکثر داوطلبان با کمبود وقت مواجه می شوند و فرصت کافی برای مطالعه تمام مباحث را ندارند همچنین در جلسه آزمون نیز مشکل کمبود وقت دارند. سازمان سنجش با هدف کاهش مباحث کنکور سراسری ، هر ساله بخش هایی از کتاب های درسی مربوط به کنکور را حذف می کند و داوطلبان برای شرکت در آزمون ، نیازی به مطالعه بخش های حذف شده نخواهند داشت.

مرتبط بخوانید : حذفیات کنکور فرهنگیان

سوالات شما

 • حذفیات شیمی کنکور 1403 کی منتشر می شود؟
احتمالا این را هم بپسندید  حذفیات کنکور هنر 📞 بررسی حذفیات کنکور هنر 1403

حذفیات کنکور سراسری 1403 برای تمام گروه های آزمایشی منتشر شده است.

 • آیا حذفیات درس شیمی گروه ریاضی و تجربی مشترک است؟

بله ، حذفیات دروس مشترک کنکور ریاضی و تجربی ، مشترک هستند.

 • چگونه از حذفیات شیمی مطلع شویم؟

می توانید با بررسی این مطلب ، از لیست حذفیات شیمی کنکور سراسری اطلاع یابید.

علاوه بر مقاله اي که تقديم شما ميشود مشاوران ارشد «پاسخ با ما» آماده پاسخگوئي تلفني به شما عزيزان مي باشند ، وقت شما طلاست ، تماس از 8 صبح لغايت 12 شب ، حتی در ایام تعطیل ، تماس از طريق تلفن ثابت :

تماس از سراسر کشور: 9099071612

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس از تلفن ثابت بدون کد وصفر